Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændende

2a

 1. d. 6. januar, blev idrætsdagen markeret af Kommuneqarfik Sermersooq med et festligt arrangement i Tasiilaq, Paamiut, Ittoqqortoormiut og Nuuk. Der blev blandt andet kåret Årets Hold, Årets Idrætsmand, Årets Træner osv.
 2. d. 9. januar, afholder borgmesteren nytårsreception for kollegaer (politikere) og samarbejdspartnere. Invitationerne til Kommunalbestyrelsen er fremsendt via mail. 
 3. d. 11. januar holder borgmesteren møde med Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Abelsen.
 4. d. 25. januar er der bestyrelsesmøde i Sermersooq Business Council, som borgmesteren også er indkaldt til.
 5. d. 30. januar 2019, er borgmesteren indkaldt til et politisk koordinationsgruppemøde (PKG) i Qaqortoq. Forinden PKG-mødet, d. 29. januar 2019, har Naalakkersuisut arrangeret et temaseminar. Borgmesteren skal derfor være i Qaqortoq i perioden d. 29.-31. januar 2019.
 6. 30.januar 2019 markerer 60 året for Hans Hedtofts forlis. Kommuneqarfik Sermersooq bakker op om en af efterkommernes store arbejde med at mindes dagen. Der vil være både kransenedlæggelse ved Sømandshjemmet, mindesgudstjeneste i Hans Egedes Kirke samt kaffemik i Forsamlingshuset. Dagen bliver ligeledes markeret i Tasiilaq med mindesgudstjeneste og kaffe efter privat initiativ.
 7. I perioden d. 2.-6. februar er borgmesteren i Tasiilaq. d. 4. februar er der fejring af den B2 – det midlertidige ungdomskulturhus og d. 5. februar planlægger borgmesteren at afholde et borgermøde.
 8. d. 14. februar vil der blive udnævnt en kulturambassadør for 2019 i Kommuneqarfik Sermersooq.  
 9. I uge 8 tager Udvalg for Økonomi og erhverv til Svalbard og Danmark på udvalgsrejse. Her skal de blandt andre udforske turisme og cirkulær økonomi.
 10. Da Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni er rykket en uge frem til den 11.juni, bliver temadagen den 17. juni flyttet til onsdag den 12. juni, da 10. juni er anden pinsedag.
 11. Der er planlagt at Foodlab åbner ultimo februar. Visionen med Foodlab er at inspirere til, at der i Grønland vil være flere, som eksperimenterer med grønlandske råvarer og med tiden skaber innovation og iværksætteri. Foodlab består af fysiske faciliteter i form af et produktion, ned ved Nuukullak 35. Foodlab vil kunne via et bredt udvalg af køkkenfaciliteter sænke driftsomkostningerne for iværksættere, og på den måde være med til at gøre det mere rentabelt at igangsætte produktion af fødevareprodukter til hjemmemarkedet og turistindustrien. Lokalerne er renoveret, og udstyr er bestilt. Der er planlagt at Foodlab åbner ultimo februar.
 12. Som opfølgning på forældrenes og pædagogernes demonstration mod kommunalbestyrelsen d. 19. november 2018, holder forvaltningen for børn og skole møde med forældrerepræsentanter på daginstitutionerne i Nuuk på onsdag d. 23. januar 2018. Forvaltningen for Børn og Skole står for arrangementet og har afsat hele 3 timer til dette møde. Demonstrationen handlede om utilfredshed over situationen med daginstitutionerne i Nuuk.

2b

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

Sagsbehandling af børnesager er stadig i bedring i Forvaltning for Børn Familie – selv om der stadig er udfordringer på rekruttering.

Der er stadig ingen fast socialrådgiver i Tasiilaq, men vi er glade for vi har nogle rådgivningsassistenter.

Det er planen, at Afdeling for Forebyggelse og Familiebehandling skal effektiviseres i år. Kommunalbestyrelsen har afsat midler til effektivisering for i år og vi er i gang med planlægningen.

Sagsbehandling på ungeområdet er ligeledes under omstrukturering, dvs. omorganisering af sagsbehandling af unge i boenheder/der venter på bolig

Medarbejderne inklusiv medarbejderne i behandlingsområdet har efterhånden fået rutine i arbejdet med SBSYS.

Selvstyret skal i februar afholde et seminar for medarbejderne omkring nedbringelse af omsorgssvigt.

 

Charlotte Ludvigsen, formand for Velfærd og Arbejdsmarked:

Modulboliger/Containerboliger
Kommunen har 26 modulboliger til borgere, som er boligløse, men er i arbejde. Boligerne har været åbne siden 15. november 2017. Mange af beboerne har store udfordringer med at bo i et hjem igen og det kræver en særlig pædagogisk indsats.  Forvaltningen ser nu nærmere på hvordan opgaven skal løses fremadrettet.
Fra 15. april flyttes boligerne til en anden adresse. Det vil tage noget tid førend boligerne er klar igen. Der arbejdes på at finde en løsning i den mellemliggende periode.   Sundhedsaftalen
Der har været afholdt møde mellem Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen og Borgmester Asii Chemnitz Narup. Formålet med mødet var status på sundhedsaftalen. Det blev aftalt at arbejde videre med modeller for, hvordan man kan samarbejde om en døgndækket hjemmesygepleje og terminale stuer. Det blev yderligere aftalt at lave en samarbejdsaftale omkring plejehjemmet i Paamiut og sygehuset i Paamiut.
 
Loyalitetstillæg
D.1. oktober 2017 indgik Kommuneqarfik Sermersooq og SIK aftale om loyalitetstillæg til medarbejdere, som er organiseret under SIK som har direkte borger kontakt indenfor ældreområdet og handicapafdelingen Pakkutaq. Tillægget skulle tildeles medarbejdere som ikke er syge.
Håbet var at tillægget kunne bidrage til at nedbringe sygefraværet.
I november blev tillægget evalueret.
Den overordnede oplevelse på ældreområdet er, at tillægget ikke har sænket sygefraværet. Dette understøttes af sygefraværsstatistikkerne på ældreområdet.
 
Temaaften om hjemløshed
Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked inviterer sammen med Kofoed skole til temaaften omkring hjemløshed. Der vil blive holdt oplæg fra en række eksperter på området og samtidig vil arrangementet danne grundlaget for udarbejdelsen af kommunens hjemløsestrategi.
Arrangementet bliver holdt på Kofoed skole d.30 januar kl.18.30
 
Rengøringsuddannelse i Piorsaavik Opstarten af en rengøringsuddannelse for unge i Piorsaavik var planlagt til opstart 01. februar 2019. Denne dato har vi været nødt til at udsætte til 01. marts 2019, da vi ikke har nået klargøringsfasen til tiden. Alle materialer til uddannelsen er nu indkøbt og betalt med midler, vi har fået fra Departementet og vi mangler kun at ansætte en faglærer for at kunne starte uddannelsen op. Når vi har ansat en faglærer, vil vi gå i gang
med at visitere de unge, samt tage en nærmere dialog med ældreområdet om opgaver vedr. rengøring hos de ældre borgere i Nuuk.
 
Henrik Rachlev, formand for Børn og Skole:

Først et godt nytår til Jer, jeg ønsker at vi igen i 2019 vil have et godt samarbejde som vi havde i 2018.

18 december 2018. I udvalgsmøderne har det vist sig, at der er behov for et ekstra ordinært møde. i forhold til en færdiggørelse af en vigtig sag.

19 januar. Der har været afholdt et seminar om udvidelse af GHB-hallen, hvor relevante foreninger deltog i. Jeg er glad for, at der også er deltagelse fra ikke-brugere af sportshallen, der har været fremlæggelse fra Kommuneqarfik Sermersooq omkring, at der nu er taget initiativ til udvidelsen af GHB hallen.

Jeg har under min fremlæggelse lagt vægt på at borgerne er blevet sundere, fitness. At der er øget fokus på borgerne. Hovedstadsstrategien for Nuuk indeholder fokus på idræt i det arktiske og at dette støttes og videreudvikles.

 

Justus Hansen, formand for Anlæg og Miljø

Iserit, NCD og Kommuneqarfik Sermersooq har sammenskrevet og moderniseret samarbejdsaftalen. Det betyder, at der nu er indlejret en ensartet arbejdsgang i forhold til såvel huslejefastsættelse samt vedligehold. Lejere kommer således ikke til at mærke nogen forskel mellem at sidde i en lejlighed ejet af Iserit eller en lejlighed ejet af NCD.

Arbejdsvejen ud til det nye sprængstofdepot i Nuuk er nu næsten færdig. Samtidigt skrider første etape af kyststien planmæssigt frem.

Det nye plejehjem i Paamiut er nu snart færdigt. Inventar osv er indkøbt og er i gang med at blive installeret.