Meddelelser

Meddelelser fra formanden

2a.

 1. På dagsorden til mødet dd 20. maj 2019, har administrationen, som en forsøgsperiode, indført administrationens bemærkninger til kommunalbestyrelsesmedlemmernes forslag. Dette er for, at kvalificere medlemsforslagene og tilkendegive administrationens vurdering fra starten, således nogle forslag kan støttes med bemærkninger inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning. Den nuværende fremgangsmåde er langtrukkent og nogle politikere kan få den forventning at man, fordi kommunalbestyrelsen har støtten den, er gået i gang med at realisere deres forslag, hvor realiteten er, at administrationen dernæst vurderer om forslaget kan realiseres og den derefter sendes til Kommunalbestyrelsen igen, til enten godkendelse eller forkastelse. Men mange forslag er omkostningstunge og når der f.eks. ikke er afsat midler til forslagene, betyder det at administrationen ikke kan realisere forslaget. Efter nogle kommunalbestyrelsesmøder vil forsøgsperioden blive evalueret.
 2. Kommuneqarfik Sermersooq følger udviklingen af sagen med DR2’s dokumenter ”Byen hvor børn forsvinder” og kommunen vil naturligvis følge op på henvendelser, der vedrører eller udspringer fra udsendelsen. Vi i Kommunalbestyrelsen, har hele tiden stor fokus på Tasiilaq og omegn, dog må det erkendes, at der har været svigt i sagsbehandlingen. Men vi i Kommunalbestyrelsen, gør alt hvad vi kan for at komme med løsninger og vi vil byde ethvert løsningsforslag velkommen. Kommuneqarfik Sermersooq har brug for, at have flere kræfter til at gøre en forskel.  Det skal understreges, at der i de seneste 10 år i Kommuneqarfik Sermersooq ikke er blevet sagt nej til én eneste bevillig til udsatte børn. Specifikt i Tasiilaq har der været en række tiltag. Eksempler på den intensive indsats, der er blevet og bliver gjort på området er følgende: der er tilknyttet en fast psykolog, rejsende terapeutteams, indsatser for unge gravide, ungerådgivere, rejsende sagsbehandlere, etablering af et Ungdomshus og åbning af et lokalt misbrugshus i samarbejde med Allorfik.   Kommunalbestyrelsen har investeret massivt i Tasiilaq og mange af resultaterne kan først ses senere. Fungerende Borgmester har ønsket at have et dialogmøde med Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy og Rikke Blegevad, som aktivt medvirkede i dokumentaren, så snart som muligt, og planlægningen af dette er i gang.
 3. d. 7. maj 2019 udskrev Statsminister Lars Løkke Rasmussen valg til Folketinget til afholdelse onsdag d. 5. juni 2019.
 4. d. 9. maj blev fællesmøde mellem borgmestre i Grønland afholdt på rådhuset i Nuuk. Den fungerende Borgmester deltog på mødet.
 5. d. 10. maj blev den politiske koordinationsgruppemøde afholdt i Katuaq, Nuuk. Fungerende Borgmester deltog på vegne af Kommuneqarfik Sermersooq.
 6. d. 14. & 15. maj blev Future Greenland afholdt i Katuaq i Nuuk. På Vegne af Kommuneqarfik Sermersooq deltog Fungerende Borgmester hvor hun, sammen med de øvrige borgmestre (eller deres stedfortrædere) i de øvrige kommuner, deltog på den politiske rundbordsdebat (paneldebat). 
 7. d. 20 maj var fungerende Borgmester inviteret af Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Abelsen til et møde, med henblik på at informere og oplyse borgmesteren om sit besøg, dertil møder i Qeqertarsuatsiaat d. 5. maj.  Naalakkersuisoq holdte møde med bygdebestyrelsen og afholdte borgermøde i Qeqertarsuatsiaat.  
 8. d. 23. maj kommer borgmesteren tilbage fra ferie.
 9. d. 28. & 29. maj holder bestyrelsen for Vestnordisk hovedstadsfond et møde i Reykjavik, hvor de skal behandle ansøgninger til fonden, hvor 450.000 kr. skal fordeles. Herfra deltager to bestyrelsesmedlemmer og en embedsmand.
 10. d. 2.-5. juni 2019 kommer Tromsø Kommune på besøg i Nuuk. Ordføreren (borgmesteren) fra Tromsø Kommune besøger Nuuk med ledsagelse af embedsfolk. Program udsendes senere.
 11. d. 10. & 11. juni samles alle fire lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq for første gang til fælles lokaludvalgsseminar. Seminar for lokaludvalgene i Kommuneqarfik Sermersooq skal afholdes hvert andet år.