Meddelelser

Meddelelser fra formanden

2.

  1. Ifølge lokaludvalgets vedtægter som medfør styrelseslovens §32, samt Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. august 2018 har Lokaludvalget følgende mulighed i vedtægter: ”Lokaludvalget kan stille forslag til dagsordenen til de stående udvalg, samt Udvalg for Økonomi og Erhverv angående emner der vedrører lokalområdet. Denne mulighed har ikke tidligere været benyttet af Lokaludvalgene. Fremadrettet vil formanden for lokaludvalget samt lokaludvalgskoordinatoren først undersøge samt beslutte hvorvidt punktet skal på den politiske dagsorden på denne måde at sikre f.eks. at punktet ikke tidligere er blevet behandlet i udvalget. Men det er en mulighed Kommunalbestyrelsen siden 2018 har givet til lokaludvalget.
  2. Vedr. Pisiffik Nuussuaq er der en tværgående arbejdsgruppe med Politiet, Pisiffik og Kommunen som har arbejdet sammen i flere måneder for at få skabt ro omkring Pisiffik Nuussuaq. Og den sidste evaluering lyder fra alle parter også fra vuggestue/børnehave at der er kommet ro og problemet er der ikke længere. Arbejdsgruppen fortsætter med at have fokus på området og handler hvis sagen skulle udvikle sig imod forventning. Dertil har kommunen ført tilsynsbesøg i Pisiffik Nuussuaq og de overholder lovgivningen. I forbindelsen med at Pisiffik har fornyet flere af deres alkoholbevillinger i Nuuk har Pisiffik Nuussuaqs bevilling også blevet fornyet. 
  3. Kommunen har fået mange henvendelser fra beboere omkring Lille Købmand ved Tuapannguit. Klagerne omhandler uro, støj og andre gener. Kommunen har nedsat en tværgående arbejdsgruppe sammen med politiet og kigger på mulige indsatsområder, for at sikre ro og orden i området. Efterplanerne inddrages borgere i lokalområdet i oktober til fælles drøftelse omkring forholdene.
  4. d. 8. oktober 2019 kommer den danske indenrigs- og socialminister, Astrid Krag på besøg i Nuuk. Samme dag om eftermiddagen skal borgmesteren holde møde med den danske indenrigs- og socialminister, Astrid Krag og derfor bliver starttidspunktet af kommunalbestyrelsesmødet d. 8. oktober 2019 en smule senere end normalt, dvs. mødet starter først kl. 16.00. D. 9. oktober tager den danske indenrigs- og socialminister, Astrid Krag på besøg i Kapisillit.
  5. Angående udbud og kontrakt vedrørende driften af Herberget har Facilityservice gennemført et offentligt udbud med kravspecifikationer i henhold til de gældende regler. Der blev modtaget et tilbud som blev antaget og godkendt. Der er indgået en kontrakt med overtagelse af driften den 23. september 2019. Forudsætningen for den økonomiske dimension der er indskrevet i kontrakten er, at budgettet overholdes med en årlig bevilling på 3.200.000,00. Der er indskrevet alle nødvendige forhold for at sikre en optimal drift. Der vil senere blive fremlagt en orienterende sagsfremstilling.