Meddelelser

Uge 33/34:

Fra d. 03-09-2021 til d. 08-09-2021 AIA´s udvalgsrejse til Tasiilaq samt bygderne: Kuummiut, Tiilerilaaq, Sermiligaaq, Kulusuk.

Kulusuk:

 • Rundvisning ved bygdebestyrelsesformand, Niels Ole Utuaq
 • Borgermøde i skolen

Tasiilaq:

 • Besigtigelse af Dumpen
 • Besøg, Arctic Wonderland Tours
 • Besøg, Tasiilaq Entreprenørfirma
 • TAPP, fisker – og fangerforening
 • Besøg, Siu-Tsiu
 • Dialogmøde med erhvervslivet og iværksættere
 • Åbent informationsmøde for alle borgere

Sermiligaaq:

 • Rundvisning i bygden, ved bygdebestyrelsesformand, Peter Utuange
 • Borgermøde i forsamlingshuset

Kuummiit:

 • Virksomhedsbesøg i fiskefabrikken
 • Rundvisning i bygden, ved bygdebestyrelsesmedlem, Mikkel Boassen
 • Borgermøde i forsamlingshuset

Tiilerilaaq:

 • Rundvisning i bygden, ved vejformand, Gedion Mathiassen
 • Borgermøde i skolen

Uge 35:

5. september: National flagdag for veteraner, som foregår på Nuuk Lokalmuseum – der var omkring 50 deltagere til arrangementet.

Uge 36:

9. september: Uformelt møde med Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima. Pele Broberg.

Under mødet debatemnerne var: Turisme, erhvervsudvikling, trafikaleforhold.

 • Naal. overvejer at Visit Greenland, samt Innovation Greenlands drift overflyttes til kommunerne og dette uden at det går udover af det afsatte midler til området.  
 • Om Nuuk Imeqs fremtid er man enig om at mødes igen kun om emnet.
 • Naalakkersuisoq meddelte, at de er ved at overveje om at finde en løsning på indsættelse af et privatejet mobilt fiskeindhandlingsskib.
 • Mht. Qaqortoq lufthavn Naalakkersuisoq meddelte, at landskassen ikke har råd til den nye lufthavn. Borgmesteren nævnte at der er udfordringer med lufttrafikken i Østkysten.   

Uge 37:

13. september: Besøg fra Folketingsdelegation – Børne – og undervisningsudvalget. Borgmesteren fremlagt kørende projekter.     

13. september: Seminar, overtagelse af Selvstyrets boliger. Alle borgmestrene deltager, samt deres embedsfolk.

14. september: Besøg fra Folketingsdelegation – Erhvervsudvalget. Borgmesteren samt NCD fremlagt deres kørende projekter til delegationen.

14. september: Politisk koordinationsgruppemøde, Nuuk. Sammen de andre borgmestre og Naalakkersuisut.

 • På dagsordenen var blandt andet et ønske fra Kommune Kujalleq om et gennemsyn af bestemmelser om borgerligt ombud. Naalakkersuisut orienterede, at bekendtgørelsen er under revidering.
 • Desuden blev det fælles brev fra kommunerne vedr. fastsættelse af døgninstitutionsudregning diskuteret.
 • Af orienteringspunkter var der blandt andet om Frikommuneforsøg, udarbejdelse af tilsynsstrategi samt en konference om bosteder og erhvervsmuligheder.

15. september: Politisk møde mellem Naalakkersuisoq for Finanser og borgmestrene.

 • Naalakkersuisoq informere status på kommunalt bloktilskud
 • Orientering om budget og regnskabsloven

18. september: Velkomstarrangement for nye borgere i Nuuk.

Uge 38:

20. september: Ordinært Erhvervsrådsmøde.

21. september: Nationalgalleriets bestyrelsesmøde.