Meddelelser

<p>2A. Meddelelser fra formanden</p>

<p>2B. Meddelelser fra forvaltningen</p>

2A. Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser.

2B. Meddelelser fra forvaltningen

1. Der er rettet i adminitrative fejl i lønninger til brandmænd fra Nuuk, disse vil blive udbetalt med tilbagevirkende virkning. Der er tale om en udgift på 800.000 kr.-1. mio.kr og der vil blive dispenseret for dette. Det bliver i første omgang fundet indenfor eksisterende budget.  På samme tidspunkt er der også fundet administrative fejl i lønningerne for brandmænd i Tasiilaq, Ittoqqortoormiut og bygder, hvor der er udbetalt for meget i løn. Disse vil ikke rettes med tilbagevirkende kraft, men der vil fremover udbetales den rette løn.

2. Der er holdt en sammenkomst ved brandvæsenet i Nuuk, hvor der er uddelt diplomer og gratiale for mange års tro tjeneste.