Meddelelser

<p>2A. Meddelelser fra formanden</p>

<p>2B. Meddelelser fra forvaltningen</p>

2A. Meddelelser fra formanden

– Udvalgsformanden skal deltage i et møde med den Politiske Koordinationsgsruppe.

2B. Meddelelser fra forvaltningen

– Udvalgets kommende orienteringspunkter skal bringes op som et punkt til næste møde.