Meddelelser

<p>2A Fra formanden</p>

<p>2B Fra forvaltningen</p>

2A. Fra formanden

Direktøren og udvalgsformanden er påbegyndt kontinuerlige møderækker og har indtil nu talt om de væsentligste overskrifter for udvalgets arbejde. Et godt samarbejde er påbegyndt.

Nogle væsentlige fokusområder er f.eks. forbedring af servicen i arealmyndigheden, fokus på vores skolers stand (især i Nuuk) samt byudvikling i byerne.

Udvalgsformanden har modtaget flere henvendelser fra borgere om forskellige emner, f.eks. brættet i Nuussuaq – henvendelserne bliver behandlet på behørig vis i samarbejde med forvaltningen.

2B. Fra forvaltningen

Der er personalemangel ved forvaltningen og det kan mørkes på driften. der orienteres også om at der er få der ansøgere til de opslåede stillinger.

Der er dialog med Selvstyret og Militæret angående oprydning ved Grønnedal. Selvstyret sender en pressemeddelelse om oprydningen.