Meddelelser

<p>Fra formanden</p>

<p>Fra forvaltningen</p>

2A. Fra formanden.

I forbindelse med afholdelse af ferie har de ugentlige møder mellem formand og direktør været sat i bero, men der orienteres om at møderne genoptages. Formanden orienterer ligeledes om at der har været en del sager af hastende karakter, hvorfor han har taget en del formandsbeslutninger, som forelægges udvalget som orientering.

2B. Fra forvaltningen

Fagchef Jan Larsen har opsagt sin stilling og Bettina Johansen er blevet konstitueret som fagchef indtil stilling besættes igen.

Socialstyrelsen har inviteret Kommunalbestyrelsen til at deltage i kursus omkring den nye lovgivning om støtte til børn "Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn". Kurset foregår i dagene 2. og 3. oktober.