Meddelelser

2a. Meddelelser fra Borgmester
2b. Meddelelser fra udvalgsformændene

2a. Meddelelser fra Borgmesteren:

 • I forbindelse med venskabsbysamarbejdet imellem Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg kommune deltog en delegation fra Sermersooq i grønlandske dage i Aalborg. Programmet byd på fagligt oplæg og virksomhedsbesøg med udgangspunkt i bæredygtighed, grøn omstilling og erhvervsudvikling via den maritime sektor.

           Dagene er en længere tradition og afholdes hvert andet år i Nuuk og hvert andet år i Aalborg.

 • Rådet til Kulturfremme holder møde d. 9. september. Her skal rådet vælge kulturambassadør.
 • Næste ansøgningsfrist i Sermeq Puljen bliver ikke d. 1. oktober som traditionen ellers er. Den er rykket til 1. november pga. Nuuk Nordisk Kulturfestival.
 • Programmet for Nuuk Nordisk Kulturfestival d. 28. til 31. oktober er ved at være på plads. På nuuknordisk.gl kan man købe billet. Appen er også lanceret og I kan downloade den og følge med i programopdateringer.
 • Nuuk Nordisk Kulturfestival har i alt indsamlet gennem fundraising kr. 2. mio. og har derudover mange gode samarbejder med det lokale erhvervsliv.
 • I Paamiut er der Kiinnat Festival i perioden 12.-17. september, som afsluttes med en musikfestival (rettelse til meddelelser til AIA – hvor man orienterede om en måneds varighed).
 • Dronningens besøg blev aflyst med kort varsel. Kulturafdelingen giver besked når de ved mere om datoen.
 • Søndag d. 5. september er der flagdag for veteraner.
 • Det forventes, at indvielse af Ungdomskulturhuset i Tasiilaq sker i uge 37.
 • Næste års Snow Festival er datosat til 3.- 6. marts.
 • Udvalg for Økonomi og Erhverv besøger Tasiilaq og bygderne Kulusuk, Sermiligaaq, Kuummiit, Isertoq og Tiilerilaaq, d. 1.-8. september. Formålet er at mødes med forskellige aktører i erhvervslivet og lokalsamfundet, samt informere om de forskellige tiltag Kommuneqarfik Sermersooq allerede har igangsat. Udvalget mødes ligeledes med repræsentanter fra bygdebestyrelse og lokaludvalget, samt afholder borgermøder i bygderne samt virksomhedsbesøg i Tasiilaq.
 • Bygdebestyrelsesformændene ankommer til Nuuk i starten af oktober og skal deltage i Kommunalbestyrelsens temadag om budget 2022. Derudover skal formændene afholde deres fysiske møde med Borgmesteren.

2b. Meddelelser fra udvalgsformændene:

Udvalg for Børn og Skole: Juaaka Lyberth (IA)

Ingen meddelelser

Udvalg for Børn og Familie: Avaaraq S. Olsen (IA)

 • Tryghedspatruljen og værestedet blev vurderet til at have vellykkede resultater henover foråret, og politiet udtrykte deres tilfredshed ift. indsatsen. Tal for juli måned er således, samtaler med børn på gaden 100, kørsel til hjemmet 1130, kørsel til værestedet 263 og overnatninger 18.
 • Forvaltningen for Børn og Familie i Paamiut er nu sammenlagt med BFC Tilioq, og formålet med det er, at opnå bedre resultater nu, hvor ressourcerne er sammenlagt.
 • Ledelsen i Tasiilaq har ønsket ændringer i ansvarsfordelingen, hvilket er nu sket.
 • Der har været mange spædbørn anbragt uden for hjemmet henover sommeren.
 • Ansatte i Forvaltningen for Børn og Familie fra Tasiilaq, Paamiut og Nuuk har været i efteruddannelse.
 • Der har i Kommuneqarfik Sermersooq i august været 354 længevarende anbringelser af børn uden for hjemmet.
 • For at bekæmpe kriminalitet er der i Nuuk nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra politiet og andre instanser
 • For at nedbringe seksuel misbrug i Nuuk er der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked: Inge Olsvig Brandt (IA)

 • ​​​​​Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har opsagt samarbejdet med Tarraq, som drev kommunens herberg. Tarraq levede ikke op til kontraktens indhold omkring blandt andet manglende udbetaling af løn, manglende fremsendelse af årsregnskab, ugennemskuelige brugerlister og dårligt samarbejde med en lang række samarbejdspartnere.

           Kommunen har indtil videre overtaget driften og er ved at skabe sig et overblik over situationen.

Udvalg for Anlæg og Miljø: Justus Hansen

 • Udvalget har været på virksomhedsbesøg i NCD, og været over på besøg på den nye store skole for at se de fysiske rammer samt daginstitutionen. Forvaltningen er igang med at lave et årshjul så udvalget kan se hvad der er af virksomhedsbesøg fremover. Dette er vigtigt, så udvalget også kan se de fysiske ramme og udfoldelser på forskellige anlægsområdet, som er blevet besluttet af Kommunalbestyrelsen.