Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændene

 1. Den 25. maj blev der afholdt bestyrelsesmøde i Vestnordisk Hovedstadsfond via videokonference. Samlet set blev der bevilget 450.000 DDK fra fonden til 11 forskellige projekter.  
 2. Den 27. maj 2020 var borgmesteren på besøg i Kapisillit. Anledningen var et dialogmøde med formålet at inddrage borgerne i udviklingen i Kapisillit i forbindelse med blandt andet turisme og erhvervsmuligheder. Der var et godt fremmøde. Udover dialogmødet med borgerne var borgmesteren blandt andet på besøg i børnehaven, skolen, det lokale kommunekontor, garveriet, det nye lammeslagteri og bådværkstedet i Kapisillit.
 3. Den 28. maj 2020 havde borgmesteren et møde med Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen. Mødet omhandlede de kommende forhandlinger om servicekontrakter for passagerbefordring.
 4. Den 28. maj 2020, blev Erhvervsråddet i Nuuk konstitueret, hvor der blev valgt en formand. Ligeledes er der planlagt konstitueringsmøder d. 11 juni og 15. juni, henholdsvis i Paamiut Erhvervsråd og Øst Erhvervsråd, hvor der også skal udpeges en formand.
 5. Den 14. & 15 juni 2020, bliver der afholdt bygdebestyrelsesseminar. Seminaret vil blive afholdt i Paamiut og Tasiilaq via videokonference. Der vil blive udarbejdet en afrapportering om bygdebestyrelsesseminaret og afrapporteringen vil blive fremsendt til Kommunalbestyrelsen, når den er klar.
 6. Ældretalsmanden Helene Heilmann har henvendt sig til borgmesteren med anmodning om et møde. Borgmesteren skal derfor holde møde med ældretalsmanden d. 10 juni 2020.
 7. På nationaldagen d. 21. juni 2020, satser Kommuneqarfik Sermersooq endnu en gang på et digitalt arrangement. Denne svære beslutning grundes i en truende skærpelse af forsamlingsforbuddet pga. COVID – 19. Kultur og Event afdelingen arbejder på et morgenprogram og eftermiddagsprogram med forskellige kulturelle indslag, bl.a. omkring mad, musik, trommedans og hilsner på tværs af kommunen. Der samarbejdes med KNR om udsendelsen af programmet på national tv.
 8. Til det næste udvalgsmøde i Anlæg og miljø, er der en sagsfremstilling på vej om erstatning af de legepladser som man har fjernet i forbindelse med opførelsen af de nye daginstitutioner og den nye skole i Nuuk.

2b.

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

 1. Status efter borgermøde (Politik for udsatte børn og familier 2020-2024). Godt møde med positive respons på alle borgermøder i Nuuk Tasiilaq og Paamiut. Efter sommerferie, vil sagen blive behandlet i Kommunalbestyrelsen primo september.

Inge Olsvig Brandt, formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

Ny fagchef for Arbejdsmarked
Efter en længere periode med konstituerede fagchefer på Arbejdsmarkedsområdet, er Bea Mølgaard Lennert blevet ansat pr. 1. maj 2020 som fagchef. Bea har siden 2006 arbejdet indenfor arbejdsmarkedsområdet med Piareersarfik og senere Majoriaq som sit primære ansvarsområde, senest som fagchef for Arbejdsmarkedsområdet i 7 år i Qaasuitsup Kommunia, indtil hun blev sat til at stå for etableringen af Avannaata Kommunia efter kommunalvalget i 2017.

Fra Ældreområdet:
Hjemmehjælpen i Nuuk har – ligesom de 4 plejehjem – lavet deres fælles værdier – nu har alle på hele ældreområdet på nær de 2 ældrekollektiver fået skabt deres egne værdier. Disse værdier er med til at skabe sammenhold og giver medarbejderne ejerskab over deres arbejde.

På Utoqqaat Illuat har man udleveret drikkedunke med logo af værdier, til alt personale, dette skabte stor glæde, og der var mange rørte medarbejdere.

Fra Handicap og Socialpsykiatri
Kammagiit 10 års jubilæum samt ændring af navn
D. 26. juli 2020, er det 10 år siden Kammagiit åbnede dørene for første gang.
I den forbindelse afholder Kammagiit 10 års jubilæum mandag d. 27. juli 2020 fra kl. 13-16. I samme forbindelse ændres navnet til at være Aktivitets- og Samværstilbuddet Kammagiit
Det vil være en glæde for alle, hvis Kommunalbestyrelsen vil deltage til jubilæet.

Officiel åbning af Boenheden Seernaq 4
I forbindelse med at Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, har åbent en ny boenhed Seernaq 4, afholdes der officiel åbning fredag d. 3. juli 2020 kl. 14-16. hvor,
Kommunalbestyrelsen er velkommen til at deltage.

 

Michael Rosing, formand for Udvalg for Børn og Skole:

 1. Grundet bekendtgørelsen om brug af standpunktskarakterer i stedet for afgangsprøver har kommunens 10. klasser gået i skole i juni. Der vil være dimissioner den 16. juni i Paamiut, den 16.17. juni i Tasiilaq og den 19. juni i Nuuk. For de store skolers vedkommende vil dimissionen blive delt op i klassevis, så forsamlingsforbuddet på 100 overholdes. Der har været et godt samarbejde mellem forvaltningen og skolerne samt en god forståelse for den anderledes ”sidste skoledag” fra 10. klasserne.

Justus Hansen, formand for Udvalg for Anlæg og Miljø:

 1. Arbejdet med at opføre 2 nye daginstitutioner i Nuuk forløber planmæssigt, og NCD A/S har på nuværende tidspunkt ikke grund til at antage, at tidsplanen skrider. De 2 daginstitutioner forventes færdige i indeværende år.
 2. Der pågår en del arbejde i kommunen og i NCD med at få færdiggjort udbudsmateriale til en række store byggemodningsopgaver i Nuuk og i Tasiilaq. Det er forventningen, at disse opgaver bliver udbudt i den nærmeste fremtid.