Meddelelser

Meddelelser fra formanden:
I forbindelse med artiklen i DK-avisen Altinget.dk som omhandler kritik om manglen af faglærte lærere i folkeskolerne i vort land fra Institut for Menneskerettigheder og Grønlands Råd for Menneskerettigheder rapporter er formanden for udvalget blevet bedt om en udtalelse af Altinget.dk. Ved forberedelsen til udarbejdelse af besvarelserne er man i gang med at indsamle oplysninger.

Meddelelser fra forvaltningen:
Forvaltningen for Børn og Skole har pr. 1. maj ansat Charlotte Bech som stabschef. Hun kommer fra en stabschefstilling i Forvaltningen for Børn og Familie.