Meddelelser

  1. Aalborg dage / Grønlandske dage afholdes hvert andet år, hvor Nuuk og Aalborg skiftes til at være vært. I år afholdes grønlandske dage i Aalborg. Der arbejdes på at lave et program til dagene i år, som afholdes i uge 32. Fra Kommuneqarfik Sermersooq deltager repræsentanter fra erhvervslivet, embedsmænd samt udvalg for Økonomi og Erhverv. Yderligere informationer følger.
     
  2. Bygdebestyrelser i Kommuneqarfik Sermersooq er godt i gang med at blive konstitueret i denne måned. Bygdebestyrelser i østkysten blev samlet i Tasiiliaq til et konstituerende møde d. 17. og 18. maj. Bygdebestyrelser i vestkysten skal samles i Nuuk d. 28. og 31. maj til et konstituerende møde.
     
  3. Borgmester har holdt møde med Ineqarnermut, Attaveqatigiinermut, Aatsitassanut Naligiisitaanermullu Naalakkersuisoq, Naaja H. Nathanielsen d. 17. maj. Mødet gik godt og følgende emner som kommunens overtagelse af selvstyrets boliger, passagerbeflyninger og servicekontrakter inden for Kommuneqarfik Sermersooq samt forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om bygningsregelement blev drøftet på mødet.  
     
  4. Sidste år var fejringen af nationaldagen præget af Covid-19 restriktioner. I år vil den være mere normal. Efter start for foreningerne på rådhuset, sæljagt i kolonihavnen og kirke er der gang gennem byen til Jens Kreutzmannip aqq. Her står dagen på hygge, grill og en scene med musik. Der er lagt vægt på at styrke det særligt grønlandske elementer. Der er mulighed for at få taget billede af familien i nationaldragter og vi opfordrer til at lave en stor Pagga. For de børn og unge er der aktiviteter hos NUIF.