Meddelelser

  1. I henhold til vedtægter for lokaludvalget har borgmesteren godkendt afholdelse af valg til samtlige lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq’s byer onsdag d. 26. maj 2021. Annoncering af valg til Lokaludvalgene sker d. 12. maj 2021 (2 uger før valget). Kandidatanmelder til valg til lokaludvalget sker i perioden fra d. 12. til og med d. 18. maj 2021.   
     
  2. Erhvervsrådene og Sermersooq Business har afholdt erhvervsseminar i henholdsvis Nuuk, Paamiut og Tasiilaq for at hente input til erhvervs- og turismestrategien. Borgmesteren har deltaget delvist på samtlige seminarer. Der har generelt været positiv respons på workshopsne og der er identificeret mange gode potentialer der skal arbejdes videre med. Efter valget planlægges en workshop med den nye kommunalbestyrelse med henblik på at fastlægge målsætninger på baggrund af erhvervslivets indsats.
     
  3. D. 22. marts behandlede kulturrådet ansøgninger til Sermeq Puljen. Der var i alt 54 ansøgninger til et samlet beløb på 5,5 mio. kr. som skulle behandles. Heraf blev 22 ansøgninger godkendt af kulturråddet. Derved blev der godkendt projekter for i alt: 1.517.500 kr.