Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændene

2a.

 1. D 27. juli havde borgmesteren et introduktionsmøde med Naalakkersuisoq for Erhverv og Rådstoffer, Jens Frederik Nielsen. På mødet var der gensidig orientering om relevante sager på tværs af departementet og kommunen. Naalakkersuisoq har også haft samme møde med nogle af de øvrige borgmestre, og forventer at holde møde med alle de øvrige borgmestre snart.  
 2. D.28 & 29. juli var borgmesteren på besøg i Arsuk. Før ankomst til Arsuk, gik turen forbi Ivittuut og Kangilinnguit, hvor Arktisk Kommando viste rundt på stedet. Anledningen for besøget i Arsuk var et dialogmøde med borgerne, med formålet at inddrage dem og blandt andet at høre borgerne om deres ønsker for Arsuk og Ivittuuts fremtid. Der var et godt fremmøde til borgermødet.  Under besøget i Arsuk blev Borgmesteren inviteret til dialogmøde med Bygdebestyrelsen. Udover dialogmødet med borgerne og bygdebestyrelsen, var borgmesteren blandt andet på besøg i daginstitutionen, skolen, fiskefabrikken og det lukkede alderdomshjem.
 3. D.3. august startede den nye direktør for Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.
 4. D. 5. & 6.august var Borgmesteren i Qeqertarsuatsiaat. Anledningen for besøget var et dialogmøde med borgerne om Qeqertarsuatsiaat – nu og i fremtiden. Trods rensdyrjagt og sommerferie var der et godt fremmøde, og borgene fik mulighed for at fremlægge deres tanker om bygden nu og fremover. Under besøget i Qeqertarsuatsiaat blev Borgmesteren inviteret til dialogmøde med bygdebestyrelsen, og udover møderne var der besøg på skolen, fritidsklubben, daginstitutionen, kaffebesøg på Utoqqallak, alderdomshjemmet, Skindsystuen, båd værkstedet og stensliberværkstedet (Ujaqqerivik).
 5. D. 14. august blev der afholdt Erhvervsråds Summit. Sermersooq Erhverv har afviklet Erhvervsråds Summit hvor erhvervsrådene i henholdsvis Øst, Paamiut og Nuuk holdt møde med Økonomi og Erhvervsudvalget. På møderne var der en god dialog og erhvervsrådene fremkom med mange ønsker til erhvervsplanen for 2021, bl.a. var der et ønske om at få udarbejdet nye erhvervsudviklingsstrategier. Møderne blev afviklet digitalt og via telefon.
 6. D. 21. august 2020 blev anbefalingerne af det grønlandsk-danske tværgående arbejde om styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland offentliggjort. Forud for offentliggørelsen af anbefalingerne var borgmestrene inviteret til møde af Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet samt. af Dansk social- og indenrigsministeren.  Mødet blev afholdt online, d. 20. august og anbefalingerne blev præsenteret.
 7. Ny budgetsamarbejdsaftale mellem selvstyret og kommunerne lige blevet underskrevet af alle aftalens parter, dvs. af Naalakkersuisoq for Finanser samt af samtlige borgmestre.  Denne nye budgetsamarbejdsaftale afløser aftalen af 22. januar 2014. Den overordnede ramme for samarbejdet er Naalakkersuisuts forslag til finanslov og den af Inatsisartut vedtagne Finanslov. De kommunale budgetter udarbejdes og fastsættes af de enkelte kommunalbestyrelser indenfor rammerne af kommunernes indtægter herunder det i Finansloven fastlagte bloktilskud.  Budgetsamarbejdsaftalen kan genforhandles, såfremt en eller flere af parterne ønsker det. Selve budgetsamarbejdsaftalen er offentliggjort på selvstyrets hjemmeside.

2b

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

 1. Forvaltningen har over sommeren igangsat forskellige projekter, bl.a. for mindre børn.
 2. Igangsættelse af forflytninger af anbragte til det private og de er allerede omfattende og med udfordringer. Familiecentrene har udfordringer pga akut hjælp til borgerne
 3. Astrid Kragh, den danske social og indenrigsminister har indgået samarbejdsaftale med naalakkersuisoq Martha Abelsen, indgået samarbejdsaftale omkring b.la. oprettelse af en ny døgninstitution for børn og unge.
 4. 8. til 11.sep skal udvalget på orienteringsrejse til Qeqqata Kommunia.

Inge Olsvig Brandt, formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

 1. Ny direktør, Ejner Grønvold, er startet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked pr. 1. aug. 2020
 2. Onsdag d. 12. august flyttede de hjemløse borgere, der har boet i den midlertidige camp bag Nuuk Imeq, ud af campen og ind i blok C og D i Nuuk’s bymidte. Indkvarteringen af de ca. 80 hjemløse i blok C og D er en midlertidig løsning fremmod etableringen af det nye permanente hjemløsecenter. Beboerne i de nedslidte modulboliger på Qeqertanut vil ligeledes flytte til nye modulboliger i starten af september. Torsdag d. 20. august har forvaltningen været på besøg hos modulboligbeboerne om aften og orienteret om den kommende flytning.
 3.  Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har d. 11. august afholdt møder med diverse interessenter med henblik på at drøfte den kommende hjemløseindsats og etableringen af det nye hjemløsecenter. Til mødet deltog repræsentanter fra Kofoeds Skole, Frelsens Hær, NOINI samt departement og sømandshjemmet. Der var mange gode drøftelser på mødet og der blev holdt et opfølgende møde d. 20. august. Det er blevet aftalt at gruppen indtil videre vil mødes fast til fælles inspirationsoplæg samt for at drøfte hjemløseindsatsen.

Michael Rosing, formand for Udvalg for Børn og Skole:

 1. Skoleåret er startet.

Justus Hansen, formand for Udvalg for Anlæg og Miljø:

 1. Det kommunale beredskab oplever i disse år en klar stigning på udrykninger. I 2018 var der 146 udrykninger i Nuuk, og steg til 203 udrykninger i 2019. Generelt har vi et professionelt beredskab med høj faglighed – og for at sikre denne faglighed er der de sidste par år søsat et større efteruddannelsesprojekt.
 2. Natten til tirsdag var der en større lejlighedsbrand i Paamiut, som desværre kostede 3 personer livet. Beredskabschefen er på vej til Paamiut for at understøtte vores brandfolk på stedet herunder vores nye viceberedskabschef. Samtidigt er kriseberedskabet aktiveret såfremt der er behov.
 3. Det af DTU finansieret prøvehus i Nuuk er nu indflytningsklart. En "forsøgsfamilie" fra Nuuk flytter ind i huset og skal over de næste 2 år bo og leve i huset. Derefter overdrages huset til Kommuneqarfik Sermersooq.