Meddelelser

Tilskud der blev givet i november måned:
– "Qiimmatsaralingii" Gedion Ignatiussen kaffe, the, sukker og småkager.
– Tilskud til køb af slik til Nathan Maratse 556,85 kr.
– Tilskud til KRK som uddeler 25 julekurve, samt Kaffe, the, sukker og småkager.
Vedlagt følger udskrift af forbrug 2020.

Taget til efterretning.