Meddelelser

2A. Der undersøges sag vedrørende etabelering af playground i Tasiilaq, som er pålagt finaceret af Lokaludvalgsmidlerne.
Bilag 1
2B. Vedtægten for Lokaudvalget i KS er ændret. Økonomiudvalget ved deres møde den 14. januar 2021 behandlede sagen. Beslutningen er vedlagt som bilag. Udmeldning fra Nuuk afventes.
Bilag 2 KAL
Bilag 3 DK
 
2C: Lokaludvalgsmedlem James O. Ignatiussen har meldt afbud til mødet, grundet han skal til Sana til konsultation.
 

2A: Formanden har holdt møde med Gerth Ignatiussen, afdelingsleder for Sundhed, Fritid og Kulurområdet, som ønsker at undersøge sagen nærmere, hvorefter han vil vende tilbage.

2B: Vi afventer udmeldingen fra Nuuk. Når Nuuk har meldt ud, vil vi distribuere ændringen.