Meddelelser

A: KRK-INUA Tasiilaq har ansøgt om tilskud til benzin på 1.000 kroner. Det ansøgte skal bruges til bådtransport af udstyr i forbindelse med KNR-Inua´s lejrtur til Kaporniangaainni i 3 dage for yngre og ældre unge. Da ansøgningen haster har formanden godkendt at bevilge tilskuddet.

 

B: Status på bevillinger pr. 30. juli 2019, bilag er vedlagt.

 

A: Godkendt.

B: Taget til efterretning.