Meddelelser

A: Klage over flytning af hundeområdet omkring elven til et andet sted.

Beslutning: Forslaget bliver støttet. Flytning af hunde områderne omkring elven ved Blomsterdalen og i Ittimiini, til et andet sted bliver støttet. Når lokaludvalget og Inerisaavik afholder borgermøde mandag den 9. september, bliver dette fremlagt som høring af borgerne. Når der er blevet afholdt høring af borgerne, bliver afrapportering af dette fremsendt Forvaltning for Anlæg og Miljø.

 

B: Til Lokaludvalgets afholdte møde den 3. juni, blev beslutning om at oprette en brædt udskudt til mødet i august, da man først skal ville rådslå om dette med fanger foreningen.

Beslutning: Da forslagsstiller Abia Kuitse, ikke deltog blev bahandling af forslaget udskudt til mødet i oktober.