Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen

2b. Ingen