Meddelelser

Fra sekretariatet:

Lokaludvalgsseminar
Dato for Lokaludvalgsseminar er ændret til d. 10-11. juni 2019.

Den nye dato for det ordinære møde d. 6. maj bibeholdes medmindre I ønsker at det ændres tilbage til den oprindelige dato d. 13. maj. Nyt årshjul blev sendt ud pr. mail d. 20. februar.

 

Afbud til møder
Meld gerne afbud til møder i så god tid som muligt, så det er muligt for sekretariatet at indkalde suppleanter.

 

Regninger
Når der sendes regninger som skal betales af lokaludvalget (sendes til: efaktura@sermersooq.gl) skal sekretariatet altid kopiorienteres pr. mail (jish@sermersooq.gl). Dette for at sikre at der er overblik i Lokaludvalgets regnskab.

 

Afslag
Sekretariatet har modtaget ansøgning om økonomisk støtte til rejseudgifter (flybillet) og vil udforme svarbrev med afslag, da Lokaludvalget ikke kan dække rejseudgifter.
Lokaludvalgsmedlemmerne vil blive kopiorienteret.