Meddelelser

  • Sekretariatet uddelte merchandise fra Nuuk Snow Fest til Lokaludvalgsmedlemmerne.
     
  • Sekretariatet har fremsendt invitation til møde d. 27. maj kl 14.00 om udviklingen af Aqqaluks Plads. Invitationen er sendt til alle lokaludvalgsmedlemmer samt 1. og 2. suppleanten.
     
  • Lokaludvalgets ordinære møde i juni flyttes fra d. 11. juni til d. 4. juni grundet afholdelse af Lokaludvalgsseminar d. 10-11. juni 2019. Der vil blive fremsendt et opdateret årshjul til Lokaludvalgsmedlemmerne.