Meddelelser

Fra Sekretariatet:
 

 • På lokaludvalgets møde d. 4. juni 2019 blev det besluttet, at Lokaludvalget fremover vil behandle ansøgninger om økonomisk støtte hver anden måned i stedet for hver måned.
  De nye ansøgningsfrister fremgår af hjemmesiden.

  I 2019 vil der blive behandlet ansøgninger til Lokaludvalgets ordinære møder: 13. august, 8. oktober og d. 9. december 2019.
   

 • Tilbud om at mødes med Udvalg for Børn og Familie d. 11. september 2019, i forbindelse med udvalgsrejse til Nuuk.
   
 • Nuværende sekretær for lokaludvalget er blevet konstitueret i en anden stilling de næste 9 måneder. Politisk Sekretariat arbejder på at finde en god afløser.
   
 • Status på fodboldbaner (belysning og hegn). Hegnet skulle gerne være sat op i Nuussuaq. Belysning i Qinngorput forventes opsat snarest.