Meddelelser

Fra Sekretariatet

– Der er fundet en afløser af sekretæren, som er blevet konstitueret i en anden stilling. Vedkommende tager over fra næste møde i oktober. Indtil da, kan henvendelser sendes til Nuuk Lokaludvalgets mail.

– Udvalg for Børn og Families udvalgsrejse til Nuuk er udsat, der foreligger ikke ny dato.

Fra formanden

– Orientering om medlemskab af arbejdsgruppe omhandlende problemer udenfor Nuussuup Pisiffia

Taget til efterretning.