Meddelelser

Fra sekretariatet:

– Der er færdigbehandlet kommunalt budget, og lokaludvalget fortsætter uforandret.

Lokaludvalget tog meddelelserne til efterretning.