Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden
2b. Meddelelser fra forvaltningen

Direktøren informerede om forestående omrokering i forvaltningen.