Meddelelser

2. Meddelelser fra formanden

2a. meddelelser fra formanden:

Martha Abelsen (S) har rettet kritik i pressen på kommunens døgninstitution- og familieplejeområdet i forbindelse med børn med specialiserede behov. 

2b. meddelelser fra forvaltningen:

  1. Vedr. Kommunalbestyrelsens ønske om ny Familiepolitik, er forvaltningen gået i gang, 1. udkast medsendes til drøftelse, der mangler et bidrag vedr. administrationsgrundlaget.
  2. Forvaltningen arbejder fortsat fokuseret på at udarbejde de manglende socialfaglige undersøgelser. Forvaltningen er pt. så langt, at samtlige aktive undersøgelsessager i nedenstående tabel er fordelt til en socialrådgiver. Derudover er det vigtigt at bemærke, at forvaltningen, foruden de 16 afsluttede socialfaglige undersøgelser, har færdigudarbejdet 68 socialfaglige undersøgelser, som blot afventer partshøring eller tolkning. Derudover ligger 40 socialfaglige undersøgelser til kvalitetssikring. Ud fra disse tal er det tydeligt, at de social faglige undersøgelser udarbejdes hurtigere end tolkene kan nå at oversætte dem. Der skabes således en flaskehals.
  3. Efter ønske fra Tasiilaq, er forvaltningen gået i gang med at ændre formålet med Armarngivat – som tidlig indsats for spædbørnefamilier.