Meddelelser

2a. formandens meddelelser

2b. forvaltningens meddelelser

2a. Der skal ske besparelser pga Covid-19. 

2b. Pga. Covid-19 er alle forvaltninger anmodet om at finde besparelser.