Meddelelser

2a. formandens meddelelser

2b. forvaltningens meddelelser

2a. ingen

2b. Siden forvaltningen startede arbejdet på at ændre anbringelserne, har det skabt stor røre blandt de private døgninstitutioner samt Grønlands Erhverv. Forvaltningen har allieret sig med advokatfirmaet Malling & co.

Der er tilsyneladende lavet en aftale med døgninstitutionen Sikkerneq om at opsigelsen er på ½ år – det giver os store problemer. Sikkerneq er den institution der koster 40.000 kr mere pr. barn om måneden end nogle af de andre døgninstitutioner. Vi har pt. 7 børn på denne institution, det vil sige en merudgift på 280.000 kr mere om måneden og 3.6 mio kr om året.

Det kan derfor se ud til at vi kan få et højt overforbrug i år, på anbringelsesområdet.