Meddelelser

2a. formandens meddelelser

2b. forvaltningens meddelelser

2a.

1. Jeg har taget en formandsbeslutning om udgifter. Denne vil komme på til næste møde. 

2. Der er blevet holdt møde med sekretariatet omkring udvalgsrejse. Vi skal til Qeqertaruaq, Aasiaat og Ilulissat. 

2b. 

1. Peter Brix Adersen har indgivet sin opsigelse og stopper per 1. september. Der er fundet en vikar indtil der kommer en permanent. 

2. Ungecenteret der arbejder med behandling af traumatiserede børn, stopper undervisningen i huset. Men der skal ansættes flere ungerådgivere.