Meddelelser

2a. formandens meddelelser
2b. forvaltningens meddelelser

2a.

Martha Lund Olsen har ferie til 11. november.

2b.

1.  Forvaltningens myndighedsafdeling har afholdt temadag omkring nuværende administrationsgrundlag med det formål at kikke på hvordan vi kan arbejde mere effektiv

2. Forvaltningen har opstartet på implementering af den vedtagne social politik, hvor afdelingerne er i gang med at drøfte

3.Fagchef Tasiilaq Lene Warwick har opsagt sin stilling pr. 1. januar 2021. Desværre har flere sagsbehandlere også opsagt deres stillinger, vi bliver igen udfordret af personalesituationen i Tasiilaq

4. Status på arbejdet omkring Kriminelle unge i Nuuk