Meddelelser

2a. formandens meddelelser
2b. forvaltningens meddelelser

2a

2b

– Der bliver ansat 1 forstander og 2 afdelingsledere i Ungecenteret i Tasiilaq