Meddelelser

2a. formandens meddelelser
2b. forvaltningens meddelelser

2a.

– Direktøren for forvaltningen er i Tasiilaq i forbindelse med ungecenteret. Hun tager til Paamiut bagefter.

– Sagen om kommunens overtagelse af selvstyrets døgninstitution (Prinsesse Margrethe) kører fortsat. Der er indgået en aftale om at alle børn har adgang til institutionen i dagtimerne.

2b.

Ingen