Materialer til byggeri af trapper, vedrørende hytte, oplysning til borgerne

Opførelse af trapper mod Sara Helmsip aqqulaa, her vil man høre status med materialerne til byggeri af trapper – oplysning til borgerne vedrørende hytten – Lokaludvalget skal gennemgå hver enkelt af reglerne om hvorvidt ældreforeningen kan tage på sommerlejr.

Forslagsgiver Ole Nuko.

Forvaltningen for Anlæg- og Miljø høres om status med arbejdet med trappen.

Ligeledes skal håndværkeren kontaktes vedrørende opførelse af hytten.

Hytten i Amitsivartiit skal nedrives og der skal undersøges hos Forvaltningen for Anlæg- og Miljø om muligheden for opføre en ny hytte.

Ældreforeningens sommerlejr til sommeren skal undersøges.