Manglende personale i Kommuneqarfik Sermersooq’s daginstitutioner

Orientering taget til efterretning.

Siumut kommer med denne mindretalsudtalelse: Siumut vil gerne have at de faglærte pædagoger fra landet skal have samme løn og vilkår som tilkaldte pædagoger.