Majoriaq – Fokusområder i 2021

Orienteringen tages til efterretning