Lukning af dagpleje i Arsuk

Indstillingen godkendes.