Lukkede sager

Ane Egede Mathæussen (S) melder sig inhabil og er ikke med til behandling af punktet.

Orientering taget til efterretning.