Lukkede sager

6B. Lukkede punkter under evt.

Laura Táunâjik (S): Punkt omkring en borgerhenvendelse.

Thiiooq Knudsen (S): Punkt omkring selvmord i Paamiut.

 

6C. Punkt omkring anerkendelsessøgsmål.

Orientering taget til efteretning.