Lokaludvalgsmedlem Steen Pike har søgt om orlov.

Den 11.09 2020 har Steen Pike, indsendt en skriftlig ansøgning om orlov, som lokaludvalgsmedlem, for perioden 14. Oktober 2020 – 12. Februar 2021-mut, grundet arbejdsophold i Danmarkshavn.

Der er rettet henvendelse til suppleant Rene Leican, om han kan tiltræde som Lokaludvalgmedlem, under Steen Pike´s fravær, som han er indvilget i. 

Indstilling:

Steen Pike´s ansøgning tages til efterretning.

  Rene Leican tiltræder som midlertidig Lokaludvalgsmeldem, indtil Steen Pike kommer tilabge fra sit orlov.