Lokaludvalgsmedlem Dines Kunak’s ansøgning om tilbagetræden af udvalget:

Den 01.07.2019 meddelte Dines Kunak, at han vi træde ud af Lokaludvalget. Begrundelsen for dette er, at han flytter til Nuuk.

Den næste som kan træde ind, Andreas Sanimuinnaq blev kontaktet om han har lyst til at “arbejde” i lokaludvalget, da han gerne ville blev han indkaldt til mødet.

Indstilling:

Dines Kunak’s ønske om udtræden indstilles til godkendelse.

Dines Kunak’s ønske om udtrædelse blev godkendt