Lokal Radio

Sagsresumé:
Der er et forslag om at tale om Lokal Radio. Abia Kuitse er kommet med forslaget.

Da der var lokalradio i Tasiilaq havde det været vellidt, hvor vores egen dialekt bruges til informationsdeling i udsendelserne osv. Det er besluttet, at Afdelingen for Sundhed, Fritid og Kultur skal undersøge hvorvidt denne kan tages i brug igen.