Løbende orienteringer om Handicaprådets møder

Orienteringen tags til efterretning