Løbende orienteringer om Handicaprådets møder

Indstillingen godkendes.