Løbende orienteringer om Ældrerådets møder

Orienteringen tages til efterretning.