Løbende orienteringer om Ældrerådets møder

Indstillingen godkendes