Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde

Indstillingen godkendes.