Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde

Orienteringen tages til efterretning.