Løbende orienteringer om Ældrerådets andre møder

Orienteringen tages til efteretning