Løbende orientering om Handicaprådets møder

Orienteringen tages til efterretning.