Løbende orientering om Handicaprådets møder

Indstillingen godkendes.